Podujatia
Podrohá?ske folklórne slávnosti

Podrohá?ske folklórne slávnosti

Každoro?ne sa uskuto??ujú prvý augustový víkend v amfiteátri v Zuberci - Brestovej. Bohatý trojd?ový program navštívi každoro?ne ?oraz viac návštevníkov. PFS majú nieko?ko sprievodných podujatí. Jedným z nich je aj Tradi?ný oravský jarmok v Múzeu oravskej dediny.

Dva dni folk country Stará cesta

Dva dni folk country Stará cesta

Festival Stará cesta vznikol v roku 2002,ako prehliadka folk a country skupín z Oravy, sú?as?ou akcie bolo otvorenie turistického chodníka z našej rázovitej obce priamo do Rohá?skej doliny.Tento chodník je vlastne historická cesta, ktorou v minulosti sa zvážala železná ruda do ne?alekého hámra v Podbieli, taktiež služila na zvažanie dreva z Rohá?skej doliny, z tohoto dôvodu dostal naš festival názov Stará cesta. Sú?as?ou festivalu je furmanka po Starej ceste - tradi?né konské povozy prevážajú ?udí z Habovky do Múzea Oravskej dediny v Brestovej. Na druhom ro?níku vystupovali okrem oravských skupín aj Kapucíni&Stanley, Lujziana, Jazdci, B.T.T.P. Band (Brno)...

Webdesign © 2008 3omedia, Photos © Peter Leginus