Pamiatky
Habovský kostol v súčasnosti

Habovský kostol

Habovka je farnosť od roku 1787, keď cisár Jozef II. zrušil 600 kláštorov, z ich majetku založil fond na podporu rozvoja nový farností. Tohto roku sa prvým habovsko-zubersko-bielopotockým farárom stal Juraj Wagner.

Ulica dreveníc Vstupná  brána

Múzeum Oravskej dediny Brestová

Kalendárium 2005 a otváracie hodiny

Je umiestnené uprostred horskej scenérie vytvorenej vrcholmi Pálenice, Sivého vrchu a Brestovej na juhu, Osobitej na východe a masívnom Mnícha na západe. Jeho stredom preteká Studený potok, na brehoch ktorého je na ploche približne 20 ha postavená dedina - súbor charakteristických ľudových stavieb z jednotlivých oravských regiónov. Zastúpená je juhozápadná oblasť dolnej Oravy, stredná a horná Orava, ako aj severovýchodná tatransko-goralská oblasť a severozápadná beskydská oblasť.

Oravský hrad Zbrojná miestnosť

Oravský hrad Oravský Podzámok

Oravský hrad v Oravskom Podzámku, z roku 1297, tvorí neoddeliteľnú súčasť panorámy oravskej krajiny. Dnešná podoba hradu vznikla postupným budovaním obranných, obytných a hospodárskych stavieb v priebehu 13. až 18. storočia, čím hrad získal svoje jedinečné usporiadanie - Oravský hrad tvoria dolný, stredný a horný umiestnený na hradnom brale vo výške 112 m nad hladinou Oravy.
Od 13. do 18.storočia patril hrad niekoľkým majiteľom: Jánovi z Dubovca, Jánovi Pálffymu, Jurajovi Thurzovi, Edmundovi Zichymu.
Obnovovacie práce začali v roku 1953, odkedy hrad slúži ako múzeum.
V súčasnosti Oravský hrad navštívi ročne okolo 80 000 - 90 000 návštevníkov.

Otváracie hodiny:

1.5.-31.5. 8:30-16:00
1.6.-30.6. 8:30-17:00
1.7.-31.8. 8:30-17:30
1.9.-31.10. 8:30-16:00

Drevené domky ľudovej architektúry

Podbiel

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry:
- zrubové domy so šindlovými strechami
- jedno z najrozsiahlejšých a najzachovalejšých zoskupení, zachytáva pôvodnú podbieľsku rodinnú usadlosť aj s hospodárskymi budovami.


Františkova Huta

Františkova Huta Podbiel

Počiatky hutníctva a baníctva v Podbieli spadajú do 17. storočia. Oravské panstvo získalo povolenie na stavbu železiarne v obci od Substituovaného banského súdu v r. 1819. Výstavba železiarne bola dokončená o 19 rokov neskôr a pomenovali ju Františkova huta. Dodávateľmi železnej rudy boli okolité bane v Juráňovej doline, Zuberci, Habovke, či Malatinej, no o železo, ktoré bolo krehké a lámalo sa nebol veľký záujem. Železiarne neprosperovali a od svojho vzniku mali problémy. Po zmene spoločenských pomerov v r. 1848 a zrušení poddanstva železiareň v r. 1863 zanikla.

Gotický kostolík Tvrdošínska radnica

Tvrdošín

Na cintoríne sa nachádza drevený neskorogotický kostolík z 2. polovice 15. storočia zo Zábreže s maľbami zo 17. storočia a kostnice z 18. stor. V obci je zemiansky dvojdom z konca 17. storočia a klasicistické plátenícke domy z 1. polovice 19. storočia. V miestnej časti Medvedzie sa nachádza zemianska kúria, ktorá dnes slúži ako galéria.

Gotický kostolík Tvrdošínska radnica

Trstená

Pôvodne gotický kostol, renesančne obnovený v polovici 17. storočia, barokovo prestavaný v polovici 18. storočia - renesančný portál. Františkánsky kostol z roku 1706, barokový kláštor z roku 1776, rokokový remeselnícky dom a budova banky z roku 1903.

Webdesign © 2008 3omedia, Photos © Peter Leginus