Obec Zuberec

ZUBEREC (760 m m.n., 1 700 obyvateľov), je vzdialený 12 km od Podbiela, ktorým prechádza hlavná oravská magistrála z Dolného Kubína smerom k štátnej hranici. Leží v Podtatranskej brázde na úpätí Západých Tatier. Ich časť ležiaca v tejto oblasti sa nazýva Roháče.

Dnešný Zuberec sa po prvý raz spomína v roku 1593 pod názvom Zwberczyc ako poddanská obec Oravského hradu. Názov obce pochádza od slova zubor, t.j. pomenovanie zvieraťa, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou žilo na Orave v hojnom množstve ešte v stredoveku. Podobne ako ostatné obce pod Roháčmi bol Zuberec založený na základe valašského práva. Osadníci pochádzali z dedín ležiacich pri rieke Orava. Ich povinnosťou bolo ochraňovať územie Oravského hradu a odvádzať naturálne dávky hradnému panstvu. Pôvodné valašské osady z 15. storočia nemuseli plniť obvyklé poddanské povinnosti, avšak vykonávali strážnu službu na cestách alebo hraniciach. V 16. storočí pod tlakom najmä Thurzovcov - majiteľov Oravského hradu, sa na privilégiá neprihliadalo a obyvatelia týchto dedín mali podobné povinnosti ako poddanské obyvateľstvo.


Pohľad na Zuberec, vľavo Osobitá, vpravo Brestová

Podroháčska obec Zuberec je dnes významným centrom turistického ruchu.
V lete ju vyhľadávajú milovníci hôr, v zime zas lyžiari. Zuberec a Roháče sa každoročne stávajú miestom dovolenky, oddychu a relaxu pre stúpajúci počet návštevníkov. Letná turistika to sú prekrásne pohľady z hrebeňa Roháčov, či priezračné vody Roháčskych plies. Zimný pobyt znamená lyžovanie na svahoch Spálenej, Milotína a Janoviek. K tomu samozrejme zasnežovanie, upravené trate, večerné lyžovanie, občerstvenie.
K pobytu v Zuberci neodmysliteľne patrí návšteva Múzea oravskej dediny v Brestovej. O tomto skanzene sa hovorí, že sa radí k najkrajším múzeám ľudovej architektúry v Európe. Je postavené na brehoch dravého roháčskeho Studeného potoka a pôsobí tak presvedčivo ako skutočná živá dedina z konca 19. storočia. Každým rokom sa v obci rozširujú a skvalitňujú ubytovacie a stravovacie služby, rastie aj ponuka ďalších služieb podporujúcich cestovný ruch v obci - obchodná sieť, športoviská, kultúrne a športové podujatia.


Webdesign © 2008 3omedia, Photos © Peter Leginus