Demänovská ľadová jaskyňa
Jaskyňa sa stala svetoznámou už v roku 1723 zásluhou slovenského polyhistora Mareja Bela, ktorý vo svojom diele píše o nej a o jej okolí. Hovorí, že je mimoriadne zaujímavá sintrovou a ľadovou výzdobou, tiež kosťami jaskynných medveďov.
Aj dnes môžete tento čarokrásny svet obdivovať. Jaskyňa je najkrajšia v máji, vtedy sa o nej hovorí, že "kvitne". Ľadové útvary sú vtedy najmohutnejšie.Webdesign © 2008 3omedia, Photos © Peter Leginus