Lyžiarske stredisko Zverovka - Spálená
Prevádzkovate?: Tatrawest s.r.o.

Vý?ahové zariadenie:
Celková prepravná kapacita 3200 os./hod.
- seda?ková lanovková dráha TS4 o d?žke 1490 m,
- Tatrapoma H130 o d?žke 850 m,
- Tatrapoma H60 o d?žke 400 m,
- Tatrapoma P o d?žke 250 m.

Zasnežovanie:
- po celej d?žke zjazdovky 1800 m, snežnými delami typu Areco.

Doba prevádzky:
- denné lyžovanie od 9°° do 16°°.

V rámci strediska sú v prevádzke služby:
- ski servis, poži?ov?a lyží, predaj lyžiarskej výstroje,
- bufet,
- parkovisko,
- turistická ubytov?a,
- bufety a samoobslužná reštaurácia,
- lyžiarska a snowboardingová škola.

Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí Západných Tatier – Rohá?ov v doline pod Salatínmi. Lyžiarske zjazdovky sú denne upravované, vhodné pre náro?ných lyžiarov, ako aj za?ínajúcich lyžiarov a rodinnú lyžova?ku.Z centra areálu vychádzajú dva lyžiarske vleky dlhé 200 a 400 m. Sú situované na zjazdovke ozna?enej pod?a klasifikácie ob?ažnosti zaužívanej v alpských krajinách ako „modrá“. Ur?ená je hlavne pre deti a za?iato?níkov. Náro?nejší lyžiari sa dlhším vlekom vyvezú do vyššej ?asti areálu. Tu nájdete samoobslužný bufet a sociálne zariadenia pre návštevníkov a turistickú ubytov?u. Odtia?to vychádza štvorseda?ková lanovka dlhá 1500 m, ktorá Vás vyvezie na našu vä?šiu zjazdovku, ozna?enú ako „?ervená“. Vrcholová stanica lanovky sa nachádza v nadmorskej výške 1460 m. V spodnej tretine sa zo zjazdovky odklá?a jedna vetva ur?ená pre najnáro?nejších lyžiarov ozna?ená ako „?ierna“. V hornej ?asti tejto zjazdovky sa nachádza ešte jeden lyžiarsky vlek dlhý 900 m. Všetky lyžiarske svahy okrem „?iernej“ zjazdovky sú každodenne po ukon?ení prevádzky upravované snežnými mechanizmami. Po za?atí obdobia mrazov, ke? teplota poklesne pod –3°C za?íname s umelým mechanickým zasnežovaním našich zjazdoviek. Za takýchto meteorologických podmienok dávame svojim návštevníkom garanciu viano?nej a novoro?nej lyžova?ky aj bez napadnutia prírodného snehu. Dôkazom toho je fakt, že už nieko?ko sezón otvárame medzi prvými novú lyžiarsku sezónu na Slovensku.


Webdesign © 2008 3omedia, Photos © Peter Leginus